Jak przygotować się do rozwodu?

Proces rozwodowy może być bolesnym przeżyciem, któremu zazwyczaj towarzyszy wiele emocji. Dlatego decyzja o podjęciu tego kroku powinna być przemyślana i dobrze zaplanowana już na kilka tygodni przed złożeniem pozwu. W niniejszym artykule podpowiadamy, jak się do tego przygotować.

Pomoc adwokata kluczem do sukcesu

Jeśli decyzja o rozwodzie jest już pewna, warto od razu skontaktować się z adwokatem. Specjalista z dziedziny prawa rozwodowego wspiera klienta już na etapie przygotowania pozwu, a jako pełnomocnik przed sądem chroni przed nieznajomością zasad postępowania cywilnego. Doświadczony adwokat przygotowuje odpowiednią strategię procesową, która ma przyczynić się do przychylnego dla klienta wyroku. Na tym etapie należy ustalić faktyczną przyczynę rozpadu małżeństwa i podjąć decyzję, czy sąd ma orzekać o winie. Jeśli tak, konieczne będzie przedstawienie zebranych dowodów. W Pruszczu Gdańskim pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego otrzymasz w naszej kancelarii.  

Jakich informacji wymaga sąd?

W trakcie sprawy rozwodowej sąd ustala zwykle dwie okoliczności:

  • przyczynę, która doprowadziła do rozkładu pożycia,
  • sytuację dotyczącą wspólnych dzieci stron.

W tym celu sąd zada konkretne pytania, na które warto dużo wcześniej przygotować przemyślane odpowiedzi. Wśród pytań mogą pojawić się powody rozkładu pożycia małżeńskiego, ostatnie relacje intymne ze współmałżonkiem, rodzaj wiążącej was umowy małżeńskiej, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, sprawy dotyczące wspólnych dzieci małoletnich. Istotną kwestią dla sądu jest także chęć polubownego załatwienia sprawy. Dodatkowe pytania zadawać może również pełnomocnik drugiej strony, dlatego tak istotne jest przedstawienie swojemu adwokatowi jak najwięcej okoliczności, aby uniknąć zaskoczenia na rozprawie.