Prawo rodzinne Pruszcz Gdański

figurka rodziny obok młotka

Kancelaria Adwokacka Rafała Grabowskiego oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego w Pruszczu Gdańskim i okolicach. Sprawy te mają szczególny charakter, dotyczą bowiem ważnych dla każdego, często bardzo osobistych kwestii, co wiąże się nierzadko z wyłączeniem jawności rozpraw.

Oferujemy swoje fachowe wsparcie w sytuacji:

 • rozwodu,
 • separacji,
 • ustalenia alimentów na rzecz dzieci i innych osób uprawnionych,
 • pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenia lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenia lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • podziału majątku wspólnego,
 • zezwolenia na wydanie paszportu dla dziecka,
 • zmiany nazwiska dziecka,
 • wyjazdu dziecka za granicę,
 • wyboru sposobu leczenia dziecka,
 • wyboru placówki edukacyjnej, do której uczęszczać będzie dziecko.

 

Dlaczego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego ważna jest pomoc adwokata?

Aby móc rzetelnie zająć się problemem z dziedziny prawa rodzinnego, niezbędne jest ustalenie jego stanu faktycznego i ocena pod względem prawnym. W tym celu konsultujemy się z Klientem i na podstawie rozmowy z nim oraz przedstawionych przez niego dokumentów przedstawiamy możliwe schematy dalszego postępowania.

Oferta naszej kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie projektów pism procesowych – m.in. pozwu o rozwód oraz pozwu o alimenty,
 • sporządzanie projektów rodzicielskich planów wychowawczych,
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych.

 

Podobnie jak w przypadku innych spraw, na przykład dotyczących prawa cywilnego, jesteśmy zwolennikiem polubownego rozwiązywania problemów, nie tylko ze względu na możliwość znacznego zmniejszenia kosztów postępowania, ale też możliwość zakończenia sprawy w zdecydowanie szybszy i mniej dotkliwy dla Klienta sposób. Indywidualne podejście do każdej sytuacji jest w tym przypadku nie bez znaczenia. Właściwa komunikacja pozwala na zrozumienie sedna sprawy, co jest jednocześnie gwarancją skutecznego działania.

W sytuacjach, kiedy spory mogą być rozstrzygnięte jedynie przez sąd, staramy się wykazać empatią z jednoczesnym zachowaniem tak ważnego obiektywizmu.

 

Sprawy o podział majątku

Sprawy o podział majątku wspólnego prowadzone są, gdy dojdzie do ustania ustroju wspólności majątkowej małżonków. Ma to miejsce m.in. w przypadku prawomocnego orzeczenia separacji albo rozwodu, a także śmierci czy ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku w trakcie trwania małżeństwa – wymaga to zawarcia umowy majątkowej, która wprowadza rozdzielność majątkową. W tym zakresie także oferujemy pełne wsparcie.

W ramach naszych usług z zakresu prawa rodzinnego pomagamy w określeniu, co zalicza się w skład majątku do podziału oraz jaką ma on wartość. Przygotowujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy Klienta w negocjacjach lub postępowaniu sądowym.

 

Sprawy alimentacyjne

W ramach obsługi prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy dotyczące ustalenia władzy rodzicielskiej, a także roszczeń o alimenty. Podejmujemy się spraw o m.in.:

 • niesłusznie zapłacone alimenty,
 • podwyższenie lub obniżenie obowiązku alimentacyjnego,
 • wygaśnięcie obowiązku płacenia alimentów.

 

Prowadząc sprawy związane z prawem rodzinnym, mamy na uwadze indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta. Wiemy, że kwestie związane z rozwodem, podziałem majątku czy ustaleniem opieki nad dziećmi wiążą się z dużym stresem. Dbamy o to, by przeprowadzić Klienta przez całą sprawę w sposób najmniej dla niego obciążający. Zapewniamy wsparcie, zrozumienie i merytoryczne doradztwo.

Jeżeli szukają Państwo adwokata od prawa rodzinnego w Pruszczu Gdańskim i okolicach, prosimy o kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.