Prawo rodzinne

figurka rodziny obok młotka

Kancelaria Adwokacka Rafała Grabowskiego oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Sprawy te mają szczególny charakter, dotyczą bowiem ważnych dla każdego, często bardzo osobistych kwestii, co wiąże się nierzadko z wyłączeniem jawności rozpraw.

Oferujemy swoje fachowe wsparcie w sytuacji:

 • rozwodu,
 • separacji,
 • ustalenia alimentów na rzecz dzieci i innych osób uprawnionych,
 • pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenia lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenia lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • podziału majątku wspólnego,
 • zezwolenia na wydanie paszportu dla dziecka,
 • zmiany nazwiska dziecka,
 • wyjazdu dziecka za granicę,
 • wyboru sposobu leczenia dziecka,
 • wyboru placówki edukacyjnej, do której uczęszczać będzie dziecko.

 

Dlaczego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego ważna jest pomoc adwokata?

Aby móc rzetelnie zająć się problemem z dziedziny prawa rodzinnego niezbędne jest ustalenie jego stanu faktycznego i jego ocena pod względem prawnym. W tym celu konsultujemy się z klientem i na podstawie rozmowy z nim oraz przedstawionych przez niego dokumentów przedstawiamy możliwe schematy dalszego postępowania.
Oferta naszej kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie projektów pism procesowych – m.in. pozwu o rozwód oraz pozwu o alimenty,
 • sporządzanie projektów rodzicielskich planów wychowawczych,
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych.

Podobnie, jak w przypadku innych spraw, jesteśmy zwolennikiem polubownego rozwiązywanie problemów, nie tylko ze względu na możliwość znacznego zmniejszenia kosztów postępowania, ale też możliwość zakończenia sprawy w zdecydowanie szybszy i mniej dotkliwy dla klienta sposób. Indywidualne podejście do każdej sytuacji jest w tym przypadku nie bez znaczenia. Właściwa komunikacja pozwala na zrozumienie sedna sprawy, co jest jednocześnie gwarancją skutecznego działania.
W sytuacjach, kiedy spory mogą być rozstrzygnięte jedynie przez sąd, staramy się wykazać empatią z jednoczesnym zachowaniem tak ważnego obiektywizmu.