Prawo spadkowe

kluczyki obok młotkaW polskim prawie zawartych jest szereg przepisów regulujących przejście praw i obowiązków majątkowych na spadkobierców. Każda taka sprawa wymaga indywidualnego podejścia, aby prawidłowo rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci lub zadbania o wymierny interes spadkobierców.

Kancelaria Adwokacka Rafała Grabowskiego oferuje kompleksową pomoc związaną ze wszystkimi aspektami prawa spadkowego. Potrafimy zarekomendować najlepsze możliwe rozwiązania w przedmiotowej sytuacji.
Wsparcie prawne oferowane w tym zakresie obejmuje między innymi:

  • sporządzenie wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądem,
  • przygotowanie propozycji pozasądowego działu spadku pomiędzy spadkobiercami,
  • sporządzenie wniosku o dział spadku,
  • doradztwo w zakresie ochrony przed długami spadkowymi,
  • pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania,
  • doradztwo w zakresie podważenia testamentu,
  • prowadzenie spraw o zachowek,
  • doradztwo w zakresie skutecznego wydziedziczenia członków rodziny,
  • doradztwo w zakresie spraw spadkowych z udziałem małoletniego,
  • pomoc w uzyskaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej Rafała Grabowskiego?

Ze względu na różnorodność i nierzadko złożoność spraw z zakresu prawa spadkowego, wsparcie adwokata powinna cechować wnikliwość i dokładność. Pomoc taką poprzedzamy szczegółowym wywiadem, pozwalającym ustalić stan faktyczny w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność dobrania właściwych instrumentów prawnych, zadowalających wszystkich uczestników postępowania. W takich sytuacjach przywiązujemy wagę do właściwej komunikacji, umożliwiającej dogłębną analizę sytuacji i wzięcie pod uwagę wszystkich potrzeb i wymagań klienta.

Proponujemy pomoc prawną dotyczącą całego zakresu prawa spadkowego. Możliwość polubownego zakończenia sprawy jest o tyle istotna, że w rozstrzyganiu kwestii spadkowych uczestniczą zazwyczaj osoby sobie bliskie. Jeśli jednak dochodzenie swoich praw wejdzie na drogę sądową, podejmowane przeze mnie działania zawsze mają na celu ochronę interesów majątkowych klienta.