Prawo karne

kajdanki i młotekNa prawo karne składa się zbiór przepisów, określających obowiązujące nakazy i zakazy postępowania, wskazujące czyny uważane za przestępstwo, regulujące sankcje w przypadku złamania przepisów oraz sposoby wykonania kary. Obejmuje ono sprawy dotyczące, np. przestępstw przeciwko zdrowiu oraz pobić, oskarżeń o wyłudzenia, wykroczeń i przestępstw skarbowych, oskarżeń o kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości czy oskarżeń o naruszenie nietykalności cielesnej. Sprawy karne obejmują wszystkie przypadki, w których dana osoba zostaje podejrzana bądź oskarżona o popełnienie czynu zabronionego.
Obsługa spraw karnych spoczywa w gestii adwokata karnisty, który ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz bieżącą orientację w orzecznictwie sądów.

 

Co wchodzi w zakres naszych usług?

Z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym można skorzystać także już na etapie postępowania przygotowawczego. Nasza kancelaria oferuje:

 • obronę oskarżonych przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj. m.in.:
  • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • występowanie w imieniu klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych, wykroczeniowych.