Prawo karne Pruszcz Gdański

kajdanki i młotek

Oferujemy kompleksowy zakres usług w sprawach dotyczących prawa karnego w Pruszczu Gdańskim i pobliskich miejscowościach. Na prawo karne składa się zbiór przepisów, określających obowiązujące nakazy i zakazy postępowania, wskazujące czyny uważane za przestępstwo, regulujące sankcje w przypadku złamania przepisów oraz sposoby wykonania kary. Obejmuje ono sprawy dotyczące, np. przestępstw przeciwko zdrowiu oraz pobić, oskarżeń o wyłudzenia, wykroczeń i przestępstw skarbowych, oskarżeń o kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości czy oskarżeń o naruszenie nietykalności cielesnej. Sprawy karne obejmują wszystkie przypadki, w których dana osoba zostaje podejrzana bądź oskarżona o popełnienie czynu zabronionego.

Obsługa spraw karnych spoczywa w gestii adwokata karnisty, który ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz bieżącą orientację w orzecznictwie sądów.

 

Co wchodzi w zakres naszych usług?

Z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym można skorzystać także już na etapie postępowania przygotowawczego. Nasza kancelaria oferuje:

 • obronę oskarżonych przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj. m.in.:
  • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • występowanie w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych, wykroczeniowych.

 

Adwokat od prawa karnego – co zapewniamy naszym Klientom?

Niezależnie od tego, czy zajmujemy się sprawą z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego czy karnego, zawsze zapewniamy pełną dyskrecję, wyrozumiałość i indywidualne podejście. Reprezentujemy osobę oskarżoną, pilnując, by wszystkie jej prawa zostały zachowane, a proces przebiegał w sposób prawidłowy. Opracowujemy strategię procesową tak, aby najlepiej odpowiadała interesom Klienta. Wykorzystujemy wszelkie możliwe środki obrony i dokładnie analizujemy materiał dowodowy. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, mogą mieć Państwo pewność, że sprawą zajmie się doświadczony adwokat karnista o doskonałej orientacji w orzecznictwie sądów.

Z usług adwokata od prawa karnego warto również skorzystać, jeśli pojawiają się wątpliwości, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Po zapoznaniu się ze szczegółami i przeprowadzeniu dokładnej analizy prawnej nasz adwokat karnista wyjaśnia Klientowi, jakie działania można podjąć i czy istnieją podstawy do wytoczenia sprawy karnej.

W ramach naszych usług z zakresu prawa karnego wspieramy osoby pokrzywdzone, dbając o właściwe zabezpieczenie ich interesów. W razie umorzenia śledztwa czy też odmowy jego podjęcia możemy reprezentować Klienta przed sądem. Należy podkreślić. że zaangażowanie adwokata karnisty jest gwarancją solidnego zebrania dowodów w danej sprawie. To z kolei jest kluczowe dla pociągnięcia sprawców przestępstwa do odpowiedzialności karnej.

Jeśli szukają Państwo adwokata od prawa karnego w Pruszczu Gdańskim i okolicach, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w naszej kancelarii.