Prawo pracy Pruszcz Gdański

podpisywanie umowy o pracę

Zapewniamy kompleksową obsługę w sprawach z zakresu prawa pracy w Pruszczu Gdańskim i okolicznych miejscowościach. Przepisy prawa pracy związane są ze stosunkiem pracy: regulują prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania albo spółdzielczej umowy o pracę. W związku z

Proponujemy doradztwo prawne osobom z województwa pomorskiego. Zapewniamy wyrozumiałość oraz najlepszą możliwą pomoc na każdym etapie procesu. Udzielamy wsparcia w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Pracy oraz Inspekcją Pracy. Nasi adwokaci reprezentują Klientów także w sprawach dotyczących przekroczenia uprawnień czy możliwości popełnienia przestępstwa na terenie zakładu pracy.

 

Porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracodawców i pracowników

Udzielamy doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Klientom udzielamy pełnego wsparcia, obejmującego nie tylko porady, ale także sporządzanie i opiniowanie dokumentów, reprezentację podczas mediacji czy przed sądami. Nasza kancelaria działa kompleksowo – podejmujemy się również spraw dotyczących prawa cywilnego.

Pracodawcom oferujemy:

 • sporządzenie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzenie mienia),
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prawa pracy,
 • wsparcie podczas negocjacji pracodawcy z pracownikami oraz ich przedstawicielami (w sporach indywidualnych i zbiorowych),
 • podjęcie czynności mających na celu prawidłowe przygotowanie procesu (m.in. zebranie i zabezpieczenie materiału dowodowego).

 

Pracownikom oferujemy:

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych,
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących prawa pracy (np. rozwiązania umowy o pracę, urlopu pracowniczego, czasu pracy),
 • pomoc w sprawach o przywrócenie do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym,
 • wsparcie w uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy zwolnionym kobietom w ciąży (również w przypadkach, gdy uprzednio zgodziły się podpisać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę),
 • reprezentacja i pomoc podczas negocjacji pracownika z pracodawcą (spory indywidualne i zbiorowe).

 

Jakimi sprawami z zakresu prawa pracy się zajmujemy?

Świadczymy bardzo szeroki zakres usług dotyczących prawa pracy. Prowadzimy sprawy o nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. W takim przypadku pracownik może ubiegać się o m.in. przywrócenie do pracy albo odszkodowanie. Szczegóły zależą od tego, czy umowa o pracę była zawarta na czas określony lub nieokreślony czy też na okres próbny.

Podejmujemy się również spraw związanych z naruszeniem zasady równego traktowania przez pracodawcę. Może dotyczyć to takich kwestii jak np. awans, dostęp do szkoleń pracowniczych czy warunki zatrudnienia. Oprócz tego zajmujemy się też sprawami z zakresu prawa pracy dotyczącymi:

 • mobbingu,
 • odszkodowań za odwołanie pracownika z urlopu,
 • odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • braku zapłaty za nadgodziny,
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,
 • sprostowania lub odszkodowań za brak świadectwa pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • zwrotu kosztów podróży służbowej,
 • odszkodowań z tytułu niezawarcia umowy o pracę.