Prawo pracy

podpisywanie umowy o pracęPrawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Ogromna część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, z których mogą wynikać różnego rodzaju roszczenia, zarówno w układzie pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi.

Proponujemy doradztwo prawne osobom z województwa pomorskiego. Zapewniamy wyrozumiałość oraz najlepszą możliwą pomoc na każdym etapie procesu. Udzielamy wsparcia w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Pracy oraz Inspekcją Pracy. Nasi adwokaci reprezentują klientów także w sprawach dotyczących przekroczenia uprawnień czy możliwości popełnienia przestępstwa na terenie zakładu pracy.

 

Porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracodawców i pracowników

Świadcząc porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracodawców:

  • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze,
  • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy,
  • świadczymy pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych,
  • we współpracy z klientem podejmujemy działania w celu właściwego przygotowania procesu, sprowadzające się przede wszystkim do zebrania i zabezpieczenia niezbędnego materiału dowodowego.

Świadcząc porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracowników:

  • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze,
  • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy;
  • wspieramy Klientów w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym,
  • pomagamy w uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy zwolnionym kobietom w ciąży, nawet jeśli poprzednio zgodziły się podpisać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • świadczymy pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych.