Prawo cywilne

młotek obok książekPrawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego. Jego przepisy mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Jest to zatem niezwykle specyficzne prawo.

 

Kompleksowa pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka Rafała Grabowskiego zapewnia kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego, z uwzględnieniem prowadzenia postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, a także świadczy usługi w pełnym zakresie przy:

  • zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych,
  • sporządzaniu pism procesowych,
  • doradztwie prawnym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Specjalizujemy się w postępowaniach mediacyjnych i zawsze staram się dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, ale mam świadomość, że nierzadko zachodzi konieczność przeniesienia ich do sądu i uzyskania prawomocnego wyroku w sprawach unieważnienia zawartych umów czy uznania powództw ze skargi pauliańskiej przeciwko nieuczciwym dłużnikom.
Zapewniamy kompleksową pomoc, w sprawach o:

  • przywrócenie utraconego posiadania,
  • ochronę dóbr osobistych,
  • zapłatę.