Prawo cywilne Pruszcz Gdański

młotek obok książek

Świadczymy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w Pruszczu Gdańskim i okolicach. Prawo cywilne stanowi jedną z najważniejszych gałęzi prawa, a jego przepisy regulują większość aspektów codziennego życia. Normują stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane jako podmioty prawa prywatnego. Przepisy prawa cywilnego mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Jest to zatem niezwykle specyficzne prawo.

Sprawy cywilne dotyczą takich kwestii jak m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów, roszczenia z czynów niedozwolonych, roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, podziały majątku czy odwołanie darowizny.

 

Kompleksowa pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Adwokacka Rafała Grabowskiego zapewnia kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego, z uwzględnieniem prowadzenia postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, a także świadczy usługi w pełnym zakresie przy:

  • zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych,
  • sporządzaniu pism procesowych,
  • doradztwie prawnym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

 

Specjalizujemy się w postępowaniach mediacyjnych i zawsze staramy się dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, ale mamy świadomość, że nierzadko zachodzi konieczność przeniesienia ich do sądu i uzyskania prawomocnego wyroku w sprawach unieważnienia zawartych umów czy uznania powództw ze skargi pauliańskiej przeciwko nieuczciwym dłużnikom.

 

Jakimi sprawami z zakresu prawa cywilnego się zajmujemy?

Działamy kompleksowo, a naszym Klientom zawsze doradzamy rozwiązania prawne optymalne w ich przypadku. Niezależnie od tego, czy świadczymy usługi związane z prawem karnym czy cywilnym, zawsze mogą Państwo liczyć na nasze pełne zaangażowanie, wyrozumiałość i indywidualne podejście. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego o m.in.:

  • przywrócenie utraconego posiadania,
  • ochronę dóbr osobistych,
  • zapłatę.

 

Sprawy o przywrócenie utraconego posiadania przeprowadza się w przypadku naruszenia posiadania, a więc wykonywania władztwa nad daną rzeczą. Posiadacz ma prawo wystąpić o przywrócenie stanu poprzedniego i zaniechanie naruszeń. Tego typu sprawy często dotyczą posiadania: nieruchomości, rzeczy oddanej w użytkowanie, rzeczy oddanej do korzystania na podstawie umowy najmu czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W ramach prawa cywilnego zajmujemy się również sprawami o ochronę dóbr osobistych. Dobra osobiste obejmują m.in. wizerunek, dobre imię, tajemnicę korespondencji, swobodę sumienia i twórczość naukową czy artystyczną. Prowadzone przez nas sprawy o zapłatę mogą dotyczyć natomiast m.in. wykonania zobowiązań wynikających z umowy najmu czy sprzedaży.

Jeśli szukają Państwo adwokata od prawa cywilnego w Pruszczu Gdańskim i okolicach, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji dotyczących oferowanych przez nas usług.